Dernek Hakkında

Derneğimiz Hakkında

Probiyotik Prebiyotik Derneği, Dünya’da hızla gelişen bir alanda öncülük etmek amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen bilimsel bir dernektir. Probiyotikler son yıllarda artan sayıda bilimsel çalışmaya konu olmuş ve olmaktadır. Her ay tıp literatürüne çok sayıda yeni çalışma eklenmektedir. Ne yazık ki, Ülkemizde probiyotik bilinci halkımız arasında düşük olduğu gibi, bilim insanları arasında yeterli düzeyde değildir. Geleceğin en önemli bilimsel konuları arasında gösterilen probiyotiklere Türkiye’nin bilim dünyasında daha fazla yer vermesi hepimiz için önemlidir. Buradan yola çıkarak kurulan derneğimiz, bilimsel araştırmalar yapmak ve destek vermek, bu konuda fikir alış verişinde bulunmak, yurt dışındaki benzer derneklerle işbirliği yapmak, değişik branşlarda yapılacak çalışmaları entegre etmek gibi amaçlara sahiptir. Umarız bu misyonumuz katlanarak gelişir ve büyür. Ülkemizde probiyotiklerle yapılacak çalışmaların birçok yönden (bilimsel ve endüstri açısından) yararlı olacağını düşünmekteyiz.